maandag, 04 november 2019 13:30

Maandag 4 november 2019 Oogcafé Baarn

Gastspreker: Oogarts

Dhr. L. Camfferman (Meander)

U bent van harte welkom

van 13:30 – 15:00 uur. Oranjestraat 8 te Baarn.

WAT IS EEN OOGCAFÉ?

De Oogvereniging is op veel plaatsen in Nederland bezig met het opzetten van Oogca­fés. Een Oogcafé is een plek waar mensen met een visuele beperking of oogaandoening elkaar kunnen ontmoeten en op een informele manier van alles kunnen bespreken. De Oogvereniging wil proberen een veilige ruimte te creëren waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor vinden, ervaringen kunnen uitwisselen en indien gewenst informatie kunnen krijgen. Elke maand komt er een ander thema aan bod, en soms zal er een gastspreker worden uitgenodigd. Iedereen is welkom, ook mensen die geen lid zijn van de Oogvereniging, evenals partners, familie en vrienden van mensen met een visuele beperking zijn van harte welkom.

De toegang is gratis inclusief koffie en thee, een eigen bijdrage hiervoor is zeer welkom.

AANMELDING & MEER INFORMATIE

Dit Oogcafé is speciaal voor inwoners in en om Baarn.

Aanmelden is niet verplicht, maar voor het overzicht wel praktisch.

Voor aanmelden kunt u bellen met: 035 5422020

Informatie: Doesjka Reijn 06 10644222

In deze interactieve workshop, verzorgt door MantelzorgNL voor Mantelzorg Welzijn Baarn, krijgen mantelzorgers inzicht in hun eigen basisbehoeftes en inzicht in geluksbeleving.In deze interactieve workshop, verzorgt door MantelzorgNL voor Mantelzorg Welzijn Baarn, krijgen mantelzorgers inzicht in hun eigen basisbehoeftes en inzicht in geluksbeleving.De mantelzorgers leren hoe ze zelf op eenvoudige manier kunnen zorgen voor momenten van rust en ontspanning en hoe ze kunnen zorgen voor meer energie.Zij gaan in deze workshop onder meer aan de slag met oefeningen uit het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’.

De eerste 10 mantelzorgers die zich opgeven voor deze workshop ‘Zorg goed voor jezelf’ krijgen het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ ter waarde van € 17,50 cadeau. 

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Wanneer: Maandagavond 2 december 2019

Hoe laat: 19:00 – 21:00 uur

Waar: Welzijnscentrum De Leuning

Opgeven: mantelzorg@welzijnbaarn.nl

Meer informatie: Marianne Bosch 06 -10 64 55 30

dinsdag, 05 november 2019 19:00

5 November: Informatieavond Mantelzorg en PGB

Op 5 november organiseren wij een voorlichtingsavond voor mantelzorgers over pgb van 19:00 tot 21:00 uur bij Welzijncentrum De Leuning.

Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb vertelt over wat een persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden voor mantelzorgers en hun naasten. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen.

Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een pgb worden betaald. Maar hoe werkt dat dan? En waarom zou je dat wel of niet willen als mantelzorger?

Wat leer je als mantelzorger en naaste?

 • Wat is een pgb en wat zijn de verschillen met zorg in natura
 • Welke taken van een mantelzorger mogelijk vanuit een pgb overgenomen kunnen worden
 • Wat er globaal komt kijken bij het beheren van een pgb
 • Een bewuste keuze te maken voor een pgb of er juist voor te kiezen om zorg op een andere manier te regelen
 • Waar een pgb aangevraagd kan worden en waar je terecht kunt voor meer informatie
  Na afloop is er voldoende ruimte voor vragen


MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Wanneer: dinsdagavond 5 november
Hoe laat: 19:00 uur tot 21:00 uur
Waar: Welzijnscentrum De Leuning, Oranjestraat 8, 3743 GD Baarn
Opgeven: mantelzorg@welzijnbaarn.nl
Meer informatie: Marianne Bosch | 06-10645530

maandag, 16 december 2019 11:03

Alzheimer Café Baarn-Soest 16 december 2019.

Het omgaan met gedrags- en karakterverandering

Hoe is het als je je partner of ouder door dementie ziet veranderen? 
Hoe komt het dat er veranderingen in gedrag en karakter optreden?
Kun je op deze verandering positief invloed uitoefenen?
Een psygoloog verteld hierover en geeft practische handvatten

Hoe laat en waar?

Het café vindt plaats in Welzijnscentrum de Leuning (Welzijn Baarn), Oranjestraat 8 in Baarn.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 uur - 16.00 uur.
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Informatie & contact
Het Café wordt samen met de vrijwilligers georganiseerd door Alzheimer Nederland, regio Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ieke Wagemakers, 06–51099335,
i.wagemakers@alzheimervrijwilligers.nl of via het secretariaat amersfoort@alzheimer-nederland.nl

maandag, 18 november 2019 13:30

Alzheimer Café Baarn-Soest 18 november 2019.

Rechtsbescherming in relatie tot dementie

Een presentatie van een notaris over rechtsbescherming in relatie tot dementie.
Het levenstestament, wil(on)bekwaamheid en begrippen als mentorschap en bewindvoerng worden toegelicht.
Ook is er aandacht voor het thema financieel veilig ouder worden

Hoe laat en waar?

Het café vindt plaats in Welzijnscentrum de Leuning (Welzijn Baarn), Oranjestraat 8 in Baarn.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 uur - 16.00 uur.
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Informatie & contact
Het Café wordt samen met de vrijwilligers georganiseerd door Alzheimer Nederland, regio Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ieke Wagemakers, 06–51099335,
i.wagemakers@alzheimervrijwilligers.nl of via het secretariaat amersfoort@alzheimer-nederland.nl

maandag, 21 oktober 2019 13:30

Alzheimer Café Baarn-Soest 21 Oktober 2019

Begeleiding in het proces door de casemanager dementie

Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?
Op welke wijze kunt u een beroep doen op de casemanager en welke rol vervult zij tjdens het begeleidingsproces thuis.
En wat kan zij voor u betekenen als een opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk wordt.

Hoe laat en waar?

Het café vindt plaats in Welzijnscentrum de Leuning (Welzijn Baarn), Oranjestraat 8 in Baarn.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 uur - 16.00 uur.
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Informatie & contact
Het Café wordt samen met de vrijwilligers georganiseerd door Alzheimer Nederland, regio Amersfoort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ieke Wagemakers, 06–51099335,
i.wagemakers@alzheimervrijwilligers.nl of via het secretariaat amersfoort@alzheimer-nederland.nl

Interactieve lezing: 'Durf te vragen' door Herman Dummer

Ik spreek graag over Durf te vragen en zet mensen zo graag aan om meer en vaker te vragen.
Laat u verbazen hoeveel mensen bereid zijn om u te helpen.
Belangrijkste start is het stellen van een juiste vraag; dat geeft anderen de kans u de juiste hulp te geven.
Uw hoofd zit vol met kennis, kennissen, ideeën, mogelijkheden en verbindingen waarvan u het bestaan misschien al vergeten was. 


Durf te vragen maakt uw hoofd en creativiteit wakker met als gevolg dat u zelf makkelijker dingen in beweging kan zetten,
maar ook anderen, met extreem weinig moeite en veel plezier kan helpen met hun plannen en vraagstukken.

Welzijn Baarn Mantelzorg organiseert samen met Boogh op 29 oktober een thema-avond over Chronische Rouw bij Niet Aangeboren Hersenletsel.

Op deze avond gebruiken we het gedachtegoed van Manu Keirse, gespecialiseerd in verlies en rouw. Hij is klinisch psycholoog en
heeft meerdere boeken over dit onderwerp geschreven, gebaseerd op zijn praktijkervaring in het begeleiden van mensen bij verlies en rouw.
Bij rouw gaat het niet alleen over verlies van een geliefd persoon.
Er is ook sprake van rouw bij verlies van andere dingen in het leven, bijvoorbeeld je gezondheid of je werk.
Bij NAH kun je spreken van chronische rouw. Dit proces van rouw en verlies kun je niet afsluiten.
Tijdens de avond is er gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.
De avond is bedoeld voor mensen met hersenletsel, hun naasten en/of mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden.

Wanneer: dinsdag 29 oktober 2019
Hoe laat: inloop om 18:45, start 19:00 uur tot 21:00 uur
Waar: Boogh, Schoolstraat 53A in Baarn
Opgeven: mantelzorg@welzijnbaarn.nl
Meer informatie: Albert van Dam | 035 - 5426043

Welzijn BaarnPMS klein

 

  • Locatie

   Welzijn Baarn
   Oranjestraat 8
   3743 GD Baarn
   035 - 54 30 526

    
  • Informatie

   KF Groen CMYK PMS 

   Een samenleving waarin ieder mens telt en mensen naar elkaar omzien, daar staat het Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds meer dan 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van mensen die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. www.kansfonds.nl.