Oefenen.nl

Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op de website oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren deelnemers over thema’s als bijvoorbeeld werk, gezondheid en opvoeding. Bekende programmaseries zijn Klik & Tik, Taalklas.nl en Lees en Schrijf! Bij veel programma’s is een werkboek.

Voor gebruikers thuis is Oefenen.nl gratis. Organisaties werken met een licentie voor Oefenen.nl . Daarmee krijgen ze toegang tot het Volgsysteem, waarmee ze materiaal voor hun gebruikers klaarzetten en hun vorderingen volgen. Ook krijgen ze toegang tot extra materiaal, zoals didactiekfilms, werkbladen en docentenhandleidingen.
Kijk voor meer informatie op de pagina Licenties.

De materialen op Oefenen.nl vormen vaak het belangrijkste non-formele materiaal waarmee geoefend wordt. In het onderwijs zijn de materialen breed inzetbaar: als voorbereiding en ondersteuning, maar ook voor taalonderhoud. Daarnaast leent Oefenen.nl zich uitstekend voor non-formeel leren want het kan overal worden gebruikt en ingezet. Bijvoorbeeld bij bibliotheken, welzijnswerk, sociale werkbedrijven, asielzoekerscentra en vrijwilligersorganisaties. Oefenen.nl-materialen faciliteren ‘blended learning’. Ze dragen bij aan zelfsturing en worden hoog gewaardeerd. 

  • Locatie

   Welzijn Baarn
   Oranjestraat 8
   3743 GD Baarn
   035 - 54 30 526

    
  • Informatie

   KF Groen CMYK PMS 

   Een samenleving waarin ieder mens telt en mensen naar elkaar omzien, daar staat het Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds meer dan 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van mensen die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. www.kansfonds.nl.