Vrijwilligersbeleid in 10 stappen

Deze e-learningmodule van VCA - Amsterdam is een handreiking voor vrijwilligersorganisaties bij het formuleren van een vrijwilligersbeleid.
Ook als je al een beleid hebt, kun je de module gebruiken om te toetsen of je alle aspecten goed geregeld hebt.

 • Wat is de plek van vrijwilligers binnen de organisatie?
 • Hoe worden vrijwilligers geworven?
 • Is er een vrijwilligerscontract?
 • Welke vormen van begeleiding zijn er?
 • Vallen de vrijwilligers met al hun activiteiten onder de vrijwilligersverzekering?
 • Hoe worden de vrijwilligers gewaardeerd?
 • Welke veiligheidsrisico’s zijn er?

LET OP: je dient je op de website van VCA eerst in te schrijven, voordat je de e-learning kunt volgen. Klik op de link en je komt vanzelf in het scherm terecht waar je je kunt inschrijven.

Naar de cursus

  • Locatie

   Welzijn Baarn
   Oranjestraat 8
   3743 GD Baarn
   035 - 54 30 526

    
  • Informatie

   KF Groen CMYK PMS 

   Een samenleving waarin ieder mens telt en mensen naar elkaar omzien, daar staat het Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds meer dan 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van mensen die zich inzetten voor de kwetsbaren in hun omgeving. www.kansfonds.nl.